ad
x

आज कुन तरकारीको मूल्य कति छ ? (मूल्यसूची)

person explore access_timeमाघ ४, २०७८ chat_bubble_outline0

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज मंगलबारको तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले जारी गरेको मूल्य सूचीका अनुसार अदुवाको प्रतिकेजी औसत मूल्य ३५ रुपैयाँ, रातो आलुको मूल्य औसत प्रतिकेजी ३८ रुपैयाँ रहेको छ । 


यसैगरी, तराईको काउलीको औसत मूल्य प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ भने स्थानीय काउलीको ३५ रुपैयाँ प्रतिकेजी औसत मूल्य कायम गरिएको छ । अन्य तरकारीको मूल्य कति छ ?वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
अंगुर(कालो)केजीरू. ३५०रू. ४००३७५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
अदुवाके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
अनारके.जी.रू. २५०रू. ३००२७५.००
अमलाके.जीरू. ९०रू. १००९५.००
अम्बाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
आभोकाडोके.जीरू. ३५०रू. ४००३७५.००
आलु रातोके.जी.रू. ३६रू. ४०३८.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. ३२रू. ३५३३.५०
आलु सेतोके.जी.रू. २४रू. २६२५.००
इमलीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
काउली तराईके.जी.रू. २५रू. ३५३०.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. ४०रू. ५०४५.००
कागतीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
किनुके.जी.रू. ११०रू. १३०१२०.००
किविकेजीरू. ३००रू. ३५०३२५.००
केरादर्जनरू. ९०रू. १००९५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. २००रू. २५०२२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ६०रू. ७०६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
गाजर(तराई)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
गुन्दुकके.जी.रू. २५०रू. ३००२७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. १२रू. १६१४.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू. २५रू. ३५३०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू. २०रू. ३०२५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ११०रू. १२०११५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ८०रू. १००९०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. ११०रू. १३०१२०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २८०रू. ३२०३००.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. ३२०रू. ३५०३३५.००
छ्यापी हरियोके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
जिरीको सागके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
टाटे सिमीके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तरुलके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २३०रू. २५०२४०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २३५रू. २५०२४२.५०
वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २३०रू. २५०२४०.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २८५रू. ३००२९२.५०
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू. २२०रू. २५०२३५.००
निबुवाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पार्सलेके.जी.रू. ४५०रू. ५००४७५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पिंडालूके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
पुदीनाके.जी.रू. ७००रू. ८००७५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ५४रू. ५६५५.००
प्याज हरियोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू. २०रू. २५२२.५०
बकूलाके.जी.रू. ८०रू. १००९०.००
बन्दा(नरिवल)केजीरू. २५रू. ३०२७.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
बरेलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भिण्डीके.जी.रू. १३०रू. १४०१३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. ११०रू. १२०११५.००
वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
मटरकोशाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
मूला रातोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. २०रू. २५२२.५०
मेथीको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
मेवा(नेपाली)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
मौसमके.जी.रू. १२०रू. १३०१२५.००
रातो बन्दाके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
रायो सागके.जी.रू. २०रू. २५२२.५०
रुख कटहरके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
लप्सीके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. २७०रू. २८०२७५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
लौकाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
सजिवनके.जी.रू. २००रू. २५०२२५.००
सलगमके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू. १५०रू. १७०१६०.००
सुन्तला(भारतीय)केजीरू. ११०रू. १२०११५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. ३०रू. ४०३५.००
सेलरीके.जी.रू. २५०रू. ३००२७५.००
सौफको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्कूसके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू. ५००रू. ६००५५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ५०रू. ७०६०.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. १५रू. २०१७.५०

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

X