केन्द्रीय संस्करण

ग्लोबल

नेपालबाट पनि दक्ष जनशक्ति बेलायत जाने ढोका खुल्ने