विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

लंक बहादुर रोकाया

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

१३६७

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

सविता कुमारी रोकाया

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

१२९८

वडा नं १

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

याम बहादुर बोहोरा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

१२५

वडा नं २

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

दले दमाइ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

११०

वडा नं ३

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

शिब बहादुर शाही

नेपाली काँग्रेस

११६

वडा नं ४

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

गोरी लाल रोकाया

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

१३१

वडा नं ५

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

प्रेम बहादुर शाही

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

१०२

वडा नं ६

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

भिम बहादुर शाही

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

१५७

वडा नं ७

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

लालु बुढा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

२०९

वडा नं ८

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

जुद्ध बहादुर रोकाया

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

१६२

वडा नं ९

विजयी उम्मेदवार

अन्य उम्मेदवार

नामदलचुनाव चिन्हप्राप्त मत

लाटो बुढा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

१०२