राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५

२०७५ माघ ११ गते संघीय संसदले पारित गरेको बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५

थप