माथेमा आयोगको प्रतिवेदन २०७२

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न श्री केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन

थप